درباره ما

درباره شرکت ما

گروه سرمایه گذاری یوسفی

گروه سرمایه گذاری یوسفی به عنوان یکی از اثربخش ترین مجموعه های اقتصادی در شمال کشور، ماحصل تدبیر مدیریتی برای هم افزایی اقتصاد مالی در اقتصاد حقیقی است.

مجموعه شرکت هایی که در زمینه های ماشین آلات کشاورزی،صنعت ساختمان، بهداشت و درمان ، زراعت و کشاورزی فعالیت میکند هر یک از مجموعه ها دارای استقلال کامل و مدیریت راهبردی مشخص است که به عنوان زیر مجموعه این هلدینگ شرکت توانسته بیش از 200فرصت شغلی ایجاد کند

شرکت های زیر مجموعه
شعب