کلینیک دندانپزشکی مهر در زمستان ۱۳۹۷ با هدف ارائه خدمات با تجهیزات نوین و پیشرفته دندانپزشکی در استان گلستان شروع به فعالیت نمود . با توجه به ناکافی بودن ارائه خدمات تخصصی دندانپزشکی در منطقه و به منظور گسترش و رفع محدودیت ها و به کار گیری تجهیزات نوین و تخصصی دندانپزشکی گروه سرمایه گذاری یوسفی از سال ۱۳۹۸ اقدام به آغاز برنامه ریزی جهت ساخت و تجهیز مرکز دندانپزشکی تخصصی نمود . به همین منظور زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر خریداری و مراحل نقشه برداری آن جهت احداث کلینیک تخصصی دندانپزشکی در ۲ طبقه انجام گردید. از زمستان ۱۳۹۸ عملیات ساختمانی این پروژه در حال اجرا می باشد . امید است تا در سال ۱۴۰۰ این مجموعه به عنوان بزرگترین مرکز دندانپزشکی تخصصی شمال کشور به بهره برداری برسد که تا بهمن ماه سال جاری 70 درصد پیشرفت داشته است.

کلینیک دندانپزشکی مهر شامل:

بخش های تخصصی تشخیص بیماری های دهان و دندان 

رادیولوژی فک و صورت

جراحی

پروتز های دندانی

ترمیم و زیبایی 

بخش اطفال

اندو و ارتودنسی 

بخش اطفال

ترمیم و زیبایی

رادیولوژی

ارتودنسی

پروتز دندان

جراحی دندان