لیست قیمت محصولات تولیدی شرکت تراکتورسازی 1401

لیست قیمت محصولات تولیدی شرکت تراکتورسازی 1401

لیست قیمت محصولات تولیدی شرکت تراکتورسازی 1401

لیست قیمت جدید محصولات تولیدی قابل تحویل شرکت تراکتور سازی ایران

تراکتور باغی کمرشکن 950        1/666/819/560

تراکتور کشاورزی 2/470         1/760/509/915

تراکتور کشاورزی 4/470        2/189/159/231

تراکتور کشاورزی 4/455         2/652/164/155

تراکتور کشاورزی 2/475     2/438/635/351

تراکتور کشاورزی 4/475    2/943/480/777

تراکتور کشاورزی  2/399          3/172/888/880

تراکتور کشاورزی  4/399           4/026/644/617

تراکتور کشاورزی 4120             5/013/554/145

تراکتور کشاورزی 2/485 توربودار    2/621/922/660

تراکتور کشاورزی  4/485 توربودار   3/259/791/058

تراکتور کشاورزی  2/800 توربودار     2/712/500/722

تراکتور کشاورزی  4/800 توربودار        3/328/852/329

تراکتور کشاورزی سنگین 1500 توربودار        9/985/030/688

لیست قیمت جدید محصولات بکهولودر شرکت تراکتورسازی ایران

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دسته بندی مقالات


اخرین پروژه ها


پروژه کلینیک دندان پزشکی مهر
پروژه کلینیک دندان پزشکی مهر
پروژه مجتمع مسکونی رویال ملودی
پروژه مجتمع مسکونی رویال ملودی
ساخت ساختمان های مسکونی
ساخت ساختمان های مسکونی

برچسب ها